دوره های آموزشی تخصصی

استفاده از دال های بتنی معمولی و پیش تنیده در اکثر سازه های متداول و مهم شهری بیش از پیش رونق گرفته است. چرا که با توجه به محسنات و ویژگی های خاص این سیستم ها ؛اکثر کارفرمایان مایل به استفاده از این سیستم ها می باشند.شما نیز اگر علاقه مند هستید تا طراحی این سیستم ها را بیاموزید، تنها کاقیست یکبار برای همیشه از دوره آنلاین سیویلرن استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر از شرایط و سرفصل ها به ادامه مطلب بروید.

دوره آنلاین تخصصی کاربردی طراحی انواع دال های بتنی معمولی و پیش تنیده

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 

استفاده از دال های بتنی معمولی و پیش تنیده در اکثر سازه های متداول و مهم شهری بیش از پیش رونق گرفته است. چرا که با توجه به محسنات و ویژگی های خاص این سیستم ها ؛اکثر کارفرمایان مایل به استفاده از این سیستم ها می باشند.شما نیز اگر علاقه مند هستید تا طراحی این سیستم ها را بیاموزید، تنها کاقیست یکبار برای همیشه از دوره آنلاین سیویلرن استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر از شرایط و سرفصل ها به ادامه مطلب بروید.

 

 ابتدا اولین جلسه این دوره را دانلود کنید و سپس تصمیم بگیریدو ثبت نام کنید

 دانلود رایگان فیلم جلسه اول دوره طراحی دال های معمولی و پیش تنیده

طراحی انواع دال های بتنی معمولی و پیش تنیده را زیر نظر یکی از بهترین اساتید این عرصه در کشور؛ بصورت آنلاین در گروه آموزشی سیویلرن بیاموزید

در این چند سال اخیر به دلایل بساری اعم از مزایای اقتصادی، ایمنی، زیبایی و . . . بیش از هر زمان دیگری به طراحی و اجرای انواع دال های بتنی معمولی و علی الخصوص پیش تنیده پرداخته شده است. امروزه جامعه مهندسی سازه کشور تا جایی استفاده از انواع دال ها بخصوص سیستم پیش تنیده را لازم و ضروری میداند که ضوابط و الزامات طراحی آنرا در "مبحث نهم مقررات ملی ساختمان" گنجانده است. همچنین مراکز سازمان های نظام مهندسی برخی از شهرها نیز اقدام به تدوین دستورالعمل هایی در ارتباط با طراحی سیستم های پیش تنیده نمودهاند. در این راستا گروه آموزشی مهندسی سیویلرن با توجه به نیاز شدید جامعه مهندسی و دانشجویی کشور به آموزش طراحی و اجرای این گونه سیستم ها ؛ اقدام به برگزاری دوره فوق نموده است. از آنجائیکه یکی از اعضای کادر آموزشی و هیئت علمی گروه سیویلرن "جناب آقای مهندس امین خواجه" در این عرصه از مهندسان باتجربه و شناخته شده در کشور هستند ؛ تصمیم بر آن شد تا در تابستان امسال یک دوره تخصصی و صددرصد کاربردی در این زمینه برگزار نمائیم. در ادامه برای آشنایی با این دوره تخصصی و ویژه با ما همراه شوید.

 

به طور کلی دالهای بتن آرمه مشتمل بر دو دسته اند:

 • دالهای روی زمین Slab on the Ground

دالهای روی زمین به عنوان تکیه گاه وظیفه انتقال تلاشهای روسازه به پی ساختمان را دارند.

 • دالهای آویخته Elevated Slab

دالهای آویخته جداکننده دو فضای بالائی و پائینی می باشند. به عنوان دیافراگم نقش انتقال دهنده نیروهای اینرسی به عناصر باربر قائم و جانبی را دارند.

دالهای آویخته بتنی انواع مختلفی دارند: دالهای بتنی معمولی Reinforced Concrete Slabs و دالهای پس کشیده Post-Tensioned Concrete slabs.

دالهای بتنی معمولی به دلایل اقتصادی و قابلیت سرویس دهی و انتقال بار بسیار خوب مورد توجه اند اما با پیشرفت علم مهندسی در طرح و ساخت و قابلیت استفاده از مصالح با مقاومت بالا دالهای بتنی معمولی جایگاه خود را به دالهای پس کشیده داده اند. با قابلیت های بهره برداری بسیار بیشتر در بخش های معماری و سازه نظیر استفاده در دهانه های بلند با وجود حذف تیرها، کاهش وزن موثر لرزه ای، کاهش ارتفاع مفید ساختمان و امکان بهره مندی از طبقات بیشتر، مصالح کمتر و در نتیجه ذخیره سازی سرمایه بیشتر، سرعت ساخت بیشتر و سود دهی سریعتر و بهتر.

دوره تخصصی طراحی کاربردی انواع دالهای بتنی معمولی و پیش تنیده

شامل موارد طراحی ؛ اجرایی و نرم افزاری

بر اساس آخرین ویرایش آئین نامه های روز جهان

ACI318-ACI421-ACI423 در نرم افزارهای EATBS  &  SAFE

در این دوره به طور خاص به دسته دوم دالها توجه میشود و به صورت کاملا" جامع  و کاربردی مباحث پایه ای تحلیل، طراحی و اجرای انواع دالهای بتنی معمولی و پس کشیده با تاکید بر دالهای تخت مورد توجه قرار میگیرند. ضوابط مربوطه در آئین نامه بتن امریکا، نکات فنی-اجرائی به صورت موازی با آموزش نرم افزار  SAFE14 و قابلیت های خاص آن بررسی میشود. از جمله مباحث مذکور می توان موارد زیر را برشمرد:

 • روشهای مختلف تحلیل انواع دالهای بتنی معمولی و پس کشیده و رویکرد نرم افزار
 • ملاحظات ویژه کنترل خیز، ترک خوردگی و ارتعاش و رویکرد نرم افزار
 • بررسی چگونگی مشارکت دال در طرح لرزه ای
 • اثرات اتلاف تنش در پیش تنیدگی
 • ضوابط مربوط به کتیبه ها، باند دالها و دالهای انتقالی
 • طراحی خمشی و برشی دالها
 • تاثیر برش ناشی از انتقال لنگر نامتعادل ستون
 • ترسیم نقشه و جزئیات خاص نظیر آرماتور های افت و حرارت، آرماتور گذاری برشی، آرماتور گذاری گوشه دال در اثر لنگر پیچشی، اثرات بازشو در دال، تندان گذاری در دالهای پس کشیده، آرماتور گذاری نواحی مهاری در دالهای پس کشیده و...

هدف این دوره آموزش کامل طراحی دال ها به صورت کاملا جامع و کاربردی مطابق مراجع به روز است به گونه ای که در پایان دوره قادر به تحلیل، طراحی، انجام کلیه کنترلهای لازم به همراه ارائه خروجی نقشه و جزئیات قابل دفاع باشید؛ همچنین بتوانید نظارت و اجرای دالهای بتنی معمولی و پس کشیده را به عمل برسانید.

مخاطبین این دوره مهندسین محاسب، ناظر، مجری و دانشجویان عمران می باشند.

 در این دوره خواهیم آموخت :

بخش اول- تحلیل طراحی و کنترل انواع دالهای بتن معمولی

 • معرفی
  • دال بتن معمولی
 • تقسیم بندی دالها از حیث رفتار

2-1 دال یک طرفه

2-2 دال دو طرفه

 • دال یک طرفه

3-1 انواع دال یک طرفه

3-2 مشخصات هندسی

 3-3 مشخصات مصالح

 • تحلیل دال یک طرفه

4-1 روش ضرایب

 • طراحی دال یک طرفه
 • دال دو طرفه

7-1 انواع دال دو طرفه

 • تحلیل دال دو طرفه

8-1 روش ضرایب

8-2 روش طراحی مستقیم

8-3 روش قاب معادل

8-4 روش خط تسلیم

8-5 روش نواری

 • برش در دال دو طرفه

9-1 برش یک طرفه

9-2 برش دو طرفه

 • انتقال لنگر نا متعادل در اتصال دال به ستون

 کنترل خیز، ترک و ارتعاش

 • جزئیات

11-1 آرماتور افت و حرارت

           11-2 آرماتور گذاری بازشوها

 11-3 آرماتور گذاری برشی

11-4 آرماتور گذاری گوشه ها

 • نرم افزار

     12-1     معرفی و بررسی نحوه انتقال نیروهای نرم افزار تحلیل سازه ETABS به نرم افزار تحلیل و طراحی سقف SAFE14

     12-2     معرفی و بررسی تعاریف مورد نیاز مدل نرم افزاری

     12-3     نکات ویژه مدلسازی با بهره گیری از قابلیتهای خاص نرم افزار

     12-4     تنظیمات مورد نیاز تحلیل و طراحی

     12-5     اجرای تحلیل و طراحی دو فرآیند همزمان

     12-6     کنترل های آئین نامه ای نتایج حاصل از تحلیل و طراحی

          12-7      نحوه گرفتن خروجی جهت ترسیم نقشه و جزئیات

          12-8     بستن دفترچه

بخش دوم - تحلیل، طراحی و کنترل دالهای تخت پیش تنیده به روش پس کشیده

 • معرفی
  • دالهای تخت پس کشیده
 • آئین نامه های طراحی

2-1 کلاس پیش تنیدگی

2-2 خلاصه ای از فرآیند طراحی

 • انتخاب پارامترهای اولیه

3-1 بارها

3-2 عمق

          3-2-1 تاثیر عمق بر روی مقاومت

       3-2-2 تاثیر عمق بر روی خیز

3-3 ملاحظات کنترل خیز

       3-3-1 خیز مجاز

                 3-3-2 خرش و انقباض

                 3-3-3 ترکهای انقباضی

                 3-3-4 بار زنده

                 3-3-5 دهانه های داخلی و خارجی

                 3-3-6 تنش حرارتی

                 3-3-7 رده بتن

                 3-3-8 رابطه و ضابطه عمق دال

 • پروفیل و چیدمان تندانها
 • بارگذاری
  • بارهای قائم
   • ضرایب بار
   • الگوی بار
   • بارگذاری در حالت سرویس
   • بار زنده دائمی
   • بارهای پیش تنیدگی
  • بارهای جانبی
  • تنش های حرارتی و انقباض
 • تحلیل دالهای پیش تنیده

      5-1 کلیات

      5-2 مشخصات فنی مصالح

      5-3 بارگذاری

      5-4 ضرایب سختی

      5-5 اتلاف تنش های پیش تنیدگی

 • حالت حدی بهره برداری
  • تنش های مجاز
  • خیز، ترک و ارتعاش
 • حالت حدی نهایی-خمش
  • بازتوزیع لنگرها
  • تنش های مجاز
 • حالت حدی نهایی- برش
  • ضوابط طراحی دال تخت در برابر برش
 • طراحی نواحی مهاری
  • ضوابط طراحی نواحی مهاری
 • جزئیات

10-1 تندانها

      10-1-1 نقشه کشی

      10-1-2 اختصارات

      10-1-3 فواصل تندانها

      10-1-4 پروفیل تندانها

10-2 آرماتورها

      10-2-1 حداقل آرماتور غیر پیش تنیده

      10-2-2 آرماتور افت و حرارت

      10-2-3 آرماتور گذاری بازشوها

      10-2-4 آرماتور گذاری برشی

      10-2-5 آرماتور گذاری نواحی مهاری

 • نرم افزار

     11-1     معرفی و بررسی انواع نرم افزارهای تحلیل و طراحی سقف های پس کشیده

     11-2     بیان قاطع نرم افزار SAFE14 به عنوان نرم افزار مبنای تحلیل و طراحی سقف های پس کشیده

     11-3     معرفی و بررسی نحوه انتقال نیروهای نرم افزار تحلیل سازه ETABS به نرم افزار تحلیل و طراحی سقف SAFE14

     11-4     معرفی و بررسی تعاریف مورد نیاز مدل نرم افزاری

     11-5     نکات ویژه مدلسازی با بهره گیری از قابلیتهای خاص نرم افزار

     11-6     تنظیمات مورد نیاز تحلیل و طراحی

     11-7     اجرای تحلیل و طراحی دو فرآیند همزمان در سقف های پس کشیده

     11-8     کنترل های آئین نامه ای نتایج حاصل از تحلیل و طراحی

          11-9      نحوه گرفتن خروجی جهت ترسیم نقشه و جزئیات

          11-10     بستن دفترچه

مدرس دوره : جناب آقای مهندس امین خواجه    

محاسب ؛ طراح و مجری باتجربه و باسابقه انواع دال های بتنی معمولی و پیش تنیده در کشور

عضو سازمان نظام مهندسی استان فارس

عضو رسمی هیئت علمی گروه آموزشی سیویلرن

 زمان آغاز دوره : روز جمعه 25 تیرماه 95 ساعت 21:30

محل برگزاری : سامانه وبینار سیویلرن

روزهای برگزاری : پنجشنبه و جمعه هر هفته ساعت 21:30

مدت زمان دوره : 50 ساعت 

همراه با گواهی رسمی از گروه آموزشی سیویلرن

 شهریه دوره : 675,000 تومان

برای آشنایی بیشتر با نحوه برگزاری کلاس آنلاین و مدرس دوره میتوانید از لینک زیر وبینار"نقاط عطف مهم در توسعه ساختمانهای پس کشیده" که چندی پیش توسط جناب مهندس خواجه و گروه آموزشی سیویلرن برگزار شده بود را دانلود و مشاهده نمائید.

وبینار"نقاط عطف مهم در توسعه ساختمانهای پس کشیده"

توضیحات :

دوره آنلاین تخصصی کاربردی طراحی انواع دال های بتنی معمولی و پیش تنیده؛ اولین دوره جامع محاسباتی در این زمینه است که با سرفصلهای کاملاَ خاص و کاربردی با مدلسازی و تحلیل و  طراحی انواع دالهای بتنی بر اساس جدیدترین آئین نامه های کشور و جهان به صورت آنلاین در کشور برگزار میگردد.گروه آموزشی - مهندسی سیویلرن با تکیه بر دانش و تجربیات مدیریت و کادر آموزشی خود و با تسلط کامل بر کمبودها و کاستی های موجود در جامعه دانشگاهی و مارکت طراحی سازه در کشور ؛اقدام به تعریف و برگزاری دوره های صددرصد علمی - کاربردی نموده است تا بلکه شاید بتواند گامی هرچند کوچک در راستای ارتقاء سطح دانش مهندسی کشور برداشته باشد.

با توجه به تعدد دوره ها و کلاسهای طراحی ساختمان در موسسات و آموزشگاه های سطح کشور؛ گروه آموزشی مهندسی سیویلرن با یک برنامه هدفمند و کاملاً رقابتی سعی دارد در تعریف و برگزاری دوره های تخصصی خود، حرفی برای گفتن داشته باشد. تعریف و برگزاری این دوره نیز دقیقاً با چنین رویکردی صورت گرفته است تا شرکت کنندگان در این دوره در نهایت با رضایت کامل این دوره را به اتمام برسانند.

همانگونه که اشاره شد دوره فوق بنا به درخواست کاربران شهرستانی و حتی تهرانی، بصورت آنلاین برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است که از آنجائیکه  یکی از  مهمترین اهداف طولانی مدت گروه سیویلرن ارتقاء سطح کیفی برگزاری دوره های آنلاین و الکترونیکی است ؛ از این رو سیویلرن با دراختیار گرفتن آخرین تکنولوژی وب کنفرانس در جهان یعنی Adobe Connect 9.5-2016 و صرف هزینه های گزاف بابت آن و همچنین هزینه های بالای سرورهای قدرتمند و اختصاصی داخلی کشور سعی دارد مشکلات و معضلات موجود در برگزاری دوره های آنلاین را برای همیشه کنار بزند. در حقیقت سیویلرن قصد دارد لذت واقعی دوره های آنلاین را به کاربران و مخاطبین خود بشناساند و قطعاً در این راه از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد بود.

دوره تخصصی و کاربردی طراحی انواع دال ها در شبهای تابستان در سامانه قدرتمند وبینار سیویلرن برگزار می گردد. کلیه جزوات ؛ فایل های نرم افزاری ؛ نرم افزارهای محاسباتی جانبی و غیره همگی از طریق یک گروه در جامعه مجازی سیویلرن که در همین سایت سیویلرن تشکیل خواهد شد ؛ در اختیار شرکت کنندگان دوره قرار می گیرد. همچنین کلیه جلسات آنلاین از طریق سیستم وبینار ضبط شده و پس از 24 تا 48 ساعت در گروه اشاره شده که تمامی شرکت کنندگان در آن حضور دارند قرار داده میشود. لذا مخاطبین عزیز چنانچه به هر دلیلی نتوانستند در کلاس حضور پیدا کنند ؛ میتوانند تنها 24 بعد از برگزاری هر جلسه؛ فیلم آنرا از گروه دانلود کرده و آنرا مشاهده کنند. همچنین در طول هفته و در تمامی ساعات شبانه روز میتوانید کلیه سوالات و ابهامات خود پیرامون مطالب دوره را در گروه عنوان کنید. بدیهی است مدرس دوره به تمامی سوالات شما پاسخ داده و حتی در گروه پیرامون مسایل مطرح شده در جلسات دوره بحث و گفتگو می شود.

توجه : برخی از دوستان و مخاطبین عزیز برای شرکت در دوره های آنلاین مشکلاتی را دارند. برای این دسته از دوستان خبر خوشی را داریم. اگر شما نیز جزو آن دسته از افرادی هستید که به هر دلیلی امکان شرکت در کلاسهای آنلاین را ندارید ؛ میتوانید با ثبت نام در این دوره به مانند مابقی شرکت کنندگان از فیلم های ارائه شده در گروه استفاده کنید و سوالات خود را در گروه بپرسید. حتی اگر امکان دانلود را نیز نداشته باشید ، ما در پایان دوره کلیه فیلم جلسات را به همراه تمامی جزوات و فایل های نرم افزاری و هر آنچه که در دوره در اختیار دیگران قرار داده شده است ؛ برای شما به آدرستان پست خواهیم کرد. پس جای هیج نگرانی نیست و میتوانید تحت هر شرایطی از این دوره ارزشمند استفاده ببرید.

اولین جلسه دوره آنلاین تخصصی کاربردی طراحی انواع دال های بتنی معمولی و پیش تنیده در روز جمعه مورخ 25 تیرماه 95 از طریق سامانه وبینار سیویلرن تقدیم مهندسان ؛دانشجویان و کلیه علاقه مندان خواهد شد. این دوره با یک برنامه ریزی صحیح، 50 ساعت آموزش آنلاین پی در پی را با بهترین کیفیت صدا و تصویر در 25 جلسه 2 ساعتی ، تقدیم علاقه مندان خواهد نمود. لازم به توضیح است که اولین جلسه دوره طراحی دال های بتنی معمولی و پیش تنیده در تاریخ اشاره شده، کاملاً رایگان بوده و کلیه مخاطبین عزیز می توانند بصورت افتخاری در این حلسه حضور بهم رسانند. هدف از برگزاری رایگان اولین جلسه  ،آشنایی شرکت کنندگان محترم با مدرس دوره و همچنین آشنایی با سرفصل ها و برنامه های این دوره و از همه مهمتر آشنایی با کیفیت برتر سامانه وبینار سیویلرن خواهد بود.

شهریه دوره مذکور برابر 675.000 تومان ، بابت 50 ساعت آموزش آنلاین می باشد. چنانچه مایل به شرکت در این دوره هستید ؛ تنها کافی است پس از مطالعه دستورالعمل پیش ثبت نام و ثبت نام قطعی با استفاده از فرم ثبت نام در انتهای همین صفحه ، ابتدا پیش ثبت نام و سپس با پرداخت 50 درصد از شهریه دوره ،ثبت نام خود را قطعی نمائید. قابل توجه است 50 درصد باقیمانده شهریه در اواسط دوره از طریق همین صفحه قابل پرداخت خواهد بود.

نحوه ثبت نام در دوره بصورت پیش ثبت نام و قطعی :

همانطور که در ادامه مطالب ملاحظه خواهید کرد ،یک فرم ثبت نام به جهت گرفتن اطلاعات ثبت نامی شما عزیزان درج شده است. ابتدا کلیه فیلدهای این فرم را پر کرده و سپس بر روی دکمه تکمیل ثبت نام کلیک کنید. با این کار کلیه اطلاعات شما در سامانه آموزش مجازی سیویلرن ثبت خواهد شد. این اقدام به منزله پیش ثبت نام بوده و هنوز ثبت نام شما قطعی نیست. لذا به منظور ثبت نام قطعی در دوره، باید 100 درصد یا 50 درصد از شهریه دوره را به یکی از دو صورت آنلاین و یا کارت به کارت پرداخت نمائید. 

(شماره کارت : 2067-2885-2910-5022) بنام اتیلا امینی نزد بانک پاسارگاد 

توجه (مهم) : پس از واریز مبلع شهریه دوره (50 درصد یا 100 درصد) ؛به منظور قطعی شدن ثبت نام شما ۴ رقم آخر کارت خود را همراه با نام و مشخصات خود به ایمیل آدرس این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ارسال نمائید.

پس از کلیک بر روی گزینه تکمیل پیش ثبت نام ،ضمن ثبت اطلاعات شما در سیستم مجدداَ به همین صفحه برمیگردید و در ادامه در پایین همین صفحه پیام تشکر را مشاهده خواهید کرد. چنانچه تصمیم دارید شهریه دوره را بصورت آنلاین پرداخت کنید ؛ تنها کافیست بر روی دکمه "افزودن دوره به سبد خریدتان"  کلیک نمائید. در صورتیکه قصد دارید پرداخت شهریه و ثبت نام قطعی در دوره را به زمان دیگری موکول نمائید بر روی دکمه "ادامه" کلیک کنید تا از این صفحه خارج شده و به صفحه اصلی سایت برگردید.

با کلیک بر روی گزینه "افزودن دوره به سبد خریدتان"  ؛ پیامی مبنی بر ثبت شدن کالا در سبد خرید نمایش داده میشود.منظور از کالا در این پیام ،همین دوره است. در کنار این پیام کلمه پرداخت را مشاهده خواهید کرد.صفحه بصورت خودکار به صفحه جدیدی منتقل می شود. در این صفحه نام دوره مورد نظرتان را مشاهده می کنید.اگر کد تخفیفی دارید میتوانید آنرا در فیلد مربوطه درج کرده و سپس بر روی گزینه اعمال تخفیف کلیک نمائید تا تخفیف بر روی مبلغ دوره اعمال گردد.سپس مجددا بر روی گزینه پرداخت موجود در پایین صفحه کلیک کرده تا به صفحه جدید دیگری منتقل شوید. در این صفحه نیز گام به گام اطلاعات درخواستی را به سیستم فروش داده و در نهایت بر روی گزینه ثبت سفارش و پرداخت کلیک کنید تا به درگاه پرداخت بانکی "زرین پال" متصل شده و پرداخت خود را انجام دهید. از آنجائیکه مبلغ پرداختی شما تنها برای ثبت نام در دوره است لذا در زمان درخواست ادرس از شما تنها نام شهر خود را ذکر کنید تا سیستم به روند فروش ایرادی وارد نکند.

توجه (مهم) :  چنانچه مایل هستید 50 درصد شهریه را پرداخت نمائید ؛ "گزینه ؛پرداخت 50 درصد شهریه" را انتخاب کنید. در غیر اینصورت مبلغ پرداختی برابر 100 درصد شهریه خواهد بود.

پس از پرداخت بصورت آنلاین و گرفتن کد رهگیری از سیستم بانکی، ثبت نام شما در این دوره قطعی خواهد شد. از این زمان به بعد کلیه ارتباطات ما با شما از طریق ایمیل آدرسی که در فرم پیش ثبت نام درج کرده اید صورت خواهد گرفت.

توجه (مهم) : اگر برای اولین بار است که در دوره های آنلاین گروه آموزشی سیویلرن شرکت می کنید ؛ توصیه می کنیم برای شرکت در دوره و استفاده از سامانه وبینار سیویلرن بر روی لینک زیر کلیک کنید تا در طول دوره و مخصوصا اولین جلسه رایگان به مشکلی بر نخورید.

توجه (مهم) : اگر مبلغ شهریه دوره را مشاهده نمی کنید به دلیل این است که در سایت عضو نیستید. لذا ابتدا از اینجا در سایت ثبت نام کنید. فراموش نکنید چنانچه قصد شرکت در دوره را دارید باید حتما در سایت عضو بشوید. چرا که پس از ثبت نام در سایت، به گروه شرکت کنندگان این دوره در "جامعه مجازی سیویلرن" در همین سایت دعوت خواهید شد تا به فیلم های دوره، جزوات و . . . دسترسی داشته باشید.

ثـبت نام در دوره
 1. نام(*)
  برای وارد کردن نام خود فقط مجاز به استفاده از حروف الفبا هستید.
  لطفا نام حقیقی خود را درج کنید
 2. نام خانـوادگـی(*)
  ورودی نامعتبر است
  نام خانوادگی حقیقی خود به مانند صالحی
 3. رشـته و گرایـش تحـصیـلی(*)
  ورودی نامعتبر است
  مانند عمران - سازه
 4. مقطـع تحـصیـلی(*)
  ورودی نامعتبر است
  انتخاب از لیست کشویی
 5. ایمیـل آدرس(*)
  ورودی نامعتبر است
  مانند این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 6. شـماره همــراه(*)
  ورودی نامعتبر است
  مانند 0000-000-912
 7. اسـتان و شـهر محـل سکونـت(*)
  ورودی نامعتبر است
  مانند تهران - تهران
 8. عنــوان دوره(*)
  ورودی نامعتبر است
  انتخاب نام دوره از لیست کشویی
 9. نحـوه آشـنایی با گـروه سـیویلرن(*)
  ورودی نامعتبر است
  انتخاب از لیست کشویی
 10. کـد امنیـتی(*)
  کـد امنیـتی   تغیـیـر کـدورودی نامعتبر است
  درج کد تصویری در کادر
 11. ارسـال فـرم ثـبت نام
 

دوره آنلاین تخصصی کاربردی طراحی انواع دال های بتنی معمولی و پیش تنیده
ریال6,750,000
پرداخت 50 درصد شهریه:


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
 • هیچ نظری یافت نشد

ورود به سیویلرن

آخرین نظرات

مهمان - حمیدی
با سلام. من آموزش پروژه های ۴ طبقه بتن و فولاد ی رو نیاز داشتم با تمام فایل های مورد نیاز و محاسبات ...
سلام سال نو همگی مبارک باشه وسال خوبی داشته باشین
تشکر ویژه از مهندس امینی
بسیار خوشحالم که مراتب سپاسگزاری خودم را در ابتدای سال نو همراه با آرزوی سالی سرشار از پیروزی و بهرو...
مهندس جان هر سوالی رو در بخش مربوطه مطرح بفرماییدو
دانلود وبنار حل تست در سایت در بخش ورکشاپ ها قرا...
سلام مهندس جان
انشالله بزودی برای دانلود قرار داده میشه.
از بخش ورمشاپ ها پیگیر باشید. البته در کا...

اشتراک ايميلي در فيد سيويلرن

 برای اطلاع از آخرین محتوای سیویلرن در ایمیل خود ؛ ایمیل آدرس خود را در کادر زیر وارد نمائید.

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

 Subscribe in a reader

راه های ارتباطی با ما

ایمیل آدرس :

Info@Civilearn.com

Civilearn@gmail.com

تلفن : 

+98 912 88 76 100

مدیریت (اتیلا امینی) :

Atila.Amini1977@Gmail.Com

درباره ما

گروه آموزشی-مهندسی سیویلرن از سال 1387 با وب سایت عمرانکده آغاز کرده و تا به امروز همچنان ؛ کار خود را با نیت خدمت رسانی صادقانه و خدمات رایگان به مخاطبان و همراهانش ؛ در بستر مجازی نت دنبال کرده است.

 

logo-samandehi

گروه و کانال ما در تلگرام

 • گروه تخصصي سیویلرن  ؛ بحث و گفتگو پيرامون طراحی و محاسبات ساختمان
 • کانال سیویلرن ؛ انتشار محتواي وبسايت و درج برنامه هاي آموزشي اعم از ورکشاپها و وبينارهاي مهندسي

@Civilearn 

 • ارسال درخواست عضویت در گروه تلگرام :
 • +98 912 88 76 100
 • @Atila_Amini