تصاویر آموزشی

گزارش مصوری در قالب آلبوم شماره دو ، تحت عنوان "ایرادات اجرایی و فنی سازه بنایی" ؛ به اهتمام رسانه دیجیتال سیویلرن

آلبوم شماره دو: ایرادات اجرایی و فنی در سازه بنایی

**رای دهی: 5 / 5**

**فعال سازی ستاره****فعال سازی ستاره****فعال سازی ستاره****فعال سازی ستاره****فعال سازی ستاره**
 

از آنجائیکه سازه های بنایی ؛ از انواع سازه های متداولی است که به دلایل اقتصادی هنوز هم در برخی از نقاط کشور در حال اجراست ؛ لذا دومین شماره از آلبوم های تصاویر آموزشی سیویلرن به این موضوع اختصاص داده شده است. پس با ما همراه شوید!

 

بنا به آمار وزارت مسکن و شهرسازی حدود 65 درصد از ساختمان های کشور را بناهای سنتی و به ویژه روستایی ساخته شده از مصالحی چون "خشت ؛ آجر ؛ سنگ ؛ چوب و . . . " تشکیل می دهند.

عدم استفاده از مصالح مرغوب و شیوه های غلط اجرایی سبب شده است تا فجیع ترین سوانح ناشی از زلزله ها را شاهد باشیم ؛ همچون زلزله بوئین زهرای قزوین در سال 1341 ؛ زلزله سال 1375 در جنوب خراسان جنوبی ؛ زلزله 1369 رودبار و زنجان و به ویژه زلزله بسیار دلخراش سال 1382 بم با تلفات بسیار زیاد در ساختمان های روستایی و سنتی ؛ با مقایسه این بناها با بناهای سنتی کشورهای زلزله خیزی چون ژاپن ملاحظه میشود که شدت زلزله در مجمع الجزایر ژاپن در حدود هفت درجه یا بیشتر در مقیاس "ریشتر" با خسارات مالی و به ویژه جانی بسیار اندک و ناچیزی مواجه بوده و این در صورتی است که زلزله های به وقوع پیوسته در کشور ما پائین تر از هفت درجه "ریشتر" بوده ؛ اما در مقابل خسارات و تلفات بسیار وحشتناکی را به همراه داشته است.

از این جهت مشخص است که بناهای سنتی و روستایی موجود در کشور ما به سبب استفاده از مصالح نامرغوب و البته روش های نادرست اجرایی و عدم توجه به طراحی لرزه ای دارای کیفیت مناسب و استاندارد نیستند. لذا برای جلوگیری از این موارد ابتدا باید کارشناسان و مهندسان دست اندر کار نسبت به ایرادات و اشکلات اجرایی آگاه شوند و سپس با مطالعه استاندارد ها و آئین نامه ها سعی در بهبود وضع جاری نمایند.

با توجه به اهمیت موضوع و عدم آگاهی اکثر مهندسان و دانشجویان به مسایل و روش های اجرایی سازه های بنایی ؛ بر آن شدیم تا دومین شماره از آلبوم تصاویر آموزشی سیویلرن را به این امر اختصاص دهیم. لذا در ادامه گزارش مصوری در قالب آلبوم شماره دو ، تحت عنوان "ایرادات اجرایی و فنی سازه بنایی" ؛ به اهتمام رسانه دیجیتال سیویلرن و با نظارت جناب آقای دکتر سعید سرودلیر (عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی سیویلرن) ارائه شده است. با ما همراه باشید!

رسانه دیجیتال سیویلرن

تصاویر آموزشی (گزارش مصور) شماره 2

آلبوم شماره دو : ایرادات اجرایی و فنی سازه بنایی

آلبوم شماره دو : ایرادات اجرایی و فنی سازه بنایی

در دومین آلبوم سیویلرن به ایرادات و اشکالات اجرایی ؛ فنی و آئین نامه ای سازه های بنایی خواهیم پرداخت.
اجرای کلاف قائم برای دیوار محیطی با بلوک سیمانی

اجرای کلاف قائم برای دیوار محیطی با بلوک سیمانی

مهار کلاف قائم توسط میلگرد افقی قرار گرفته در دیوار

مهار کلاف قائم توسط میلگرد افقی قرار گرفته در دیوار

مهار دیوار آجری  توسط میلگرد افقی طولی  به صورت دورپیچ دور ستون بتنی

مهار دیوار آجری توسط میلگرد افقی طولی به صورت دورپیچ دور ستون بتنی

فواصل مجاز طبق آئین نامه

فواصل مجاز طبق آئین نامه

نامگذاری بخش های مختلف دیوار آجری

نامگذاری بخش های مختلف دیوار آجری

اجرای کلاف قائم دو تکه بین دو دیوار بلوک سیمانی و آجری با مهار

اجرای کلاف قائم دو تکه بین دو دیوار بلوک سیمانی و آجری با مهار

جزئیات دیوار باربر بلوک سیمانی با کلاف بندی شناژهای افقی و قائم

جزئیات دیوار باربر بلوک سیمانی با کلاف بندی شناژهای افقی و قائم

اجرایی ستون آجری به ابعاد یک آجر

اجرایی ستون آجری به ابعاد یک آجر

اجرای کلاف افقی و قرار گرفتن سقف روی آن

اجرای کلاف افقی و قرار گرفتن سقف روی آن

قیرگونی کلاف افقی و کف سرویس ها

قیرگونی کلاف افقی و کف سرویس ها

اجرای محل تاسیسات به صورت گنجه در حیاط و پیش آمدگی اطراف آن

اجرای محل تاسیسات به صورت گنجه در حیاط و پیش آمدگی اطراف آن

آرماتور کلاف قائم

آرماتور کلاف قائم

خاموت ها درست و یکنواخت بسته نشده اند و خیلی ضعیف می باشند.
ضوابط میلگردها

ضوابط میلگردها

قرارگیری تاسیسات درون دیوار آجری

قرارگیری تاسیسات درون دیوار آجری

نحوه دورگیری مجاری (دودکش و کولر و . . .) و حفظ یکپارچگی کلاف افقی

نحوه دورگیری مجاری (دودکش و کولر و . . .) و حفظ یکپارچگی کلاف افقی

اتصال سقف به کلاف قائم

اتصال سقف به کلاف قائم

میلگرد های سقف به درستی درون کلاف قائم قرار نگرفته و میلگرد کلاف بسیار ضعیف تر از سقف می باشد.
اتصال کلاف های قائم

اتصال کلاف های قائم

اتصال نامشخص و در هم سقف به کلاف قائم

اتصال نامشخص و در هم سقف به کلاف قائم

اجرای صحیح قطع و خم میلگرد خاموت با زاویه 135

اجرای صحیح قطع و خم میلگرد خاموت با زاویه 135

فواصل زیاد و نابرابر خاموت ها و میلگرد طولی ضعیف

فواصل زیاد و نابرابر خاموت ها و میلگرد طولی ضعیف

قالب بندی و بتن ریزی سقف روی دیوار باربر زیرزمین

قالب بندی و بتن ریزی سقف روی دیوار باربر زیرزمین

رعایت فاصله مجاز بین دو کلاف قائم

رعایت فاصله مجاز بین دو کلاف قائم

جزئیات اتصال کلاف قائم و دیوار

جزئیات اتصال کلاف قائم و دیوار

عرض دیوار یک و نیم آجر حدود 30 (غیر باربر)

عرض دیوار یک و نیم آجر حدود 30 (غیر باربر)

فاصله بین دو کلاف حدود 170 سانتی متر

فاصله بین دو کلاف حدود 170 سانتی متر

کلاف زیر دیوار پیرامونی

کلاف زیر دیوار پیرامونی

تعبیه کلاف در زیر تیغه ها و جداگرها الزامی نیست
کلاف قائم گوشه ساختمان

کلاف قائم گوشه ساختمان

اتصال نادرست دیوار عمود به کلاف قائم
میلگرد های ضعیف طولی و خاموت

میلگرد های ضعیف طولی و خاموت

اجرای ناصاف کلاف قائم
بیرون زدگی میلگرد از کلاف افقی

بیرون زدگی میلگرد از کلاف افقی

بالا آمدگی طبقه زیرزمین از تراز کف

بالا آمدگی طبقه زیرزمین از تراز کف

اتصال نامناسب اسکلت پله به سقف

اتصال نامناسب اسکلت پله به سقف

قالب بندی کلاف قائم

قالب بندی کلاف قائم

خروج میلگرد های ستون میانی از درون سقف

خروج میلگرد های ستون میانی از درون سقف

قالب بندی کلاف قائم گوشه

قالب بندی کلاف قائم گوشه

فاصله بین دو کلاف افقی  در حدود 3متر

فاصله بین دو کلاف افقی در حدود 3متر

سطح بازشو در سقف جهت نورگیر

سطح بازشو در سقف جهت نورگیر

عرض و مساحت بازشو

عرض و مساحت بازشو

عرض بازشو دو متر می باشد و مساحت آن مجاز است
ورق های اتصال نامناسب و ضعیف در اتصال پله به سقف

ورق های اتصال نامناسب و ضعیف در اتصال پله به سقف

قرارگیری شمشیری پله و اتصال به سقف

قرارگیری شمشیری پله و اتصال به سقف

عدم مهار مناسب شمشیری درون دیوار
میلگرد مهار سرویس پله

میلگرد مهار سرویس پله

جزئیات اتصال سقف به کلاف قائم و افقی

جزئیات اتصال سقف به کلاف قائم و افقی

قرارگیری تاسیسات درون دیوار

قرارگیری تاسیسات درون دیوار

اجرای کلاف افقی شیب دار برای رمپ

اجرای کلاف افقی شیب دار برای رمپ

اجرای پله به صورت طاق ضربی

اجرای پله به صورت طاق ضربی

قالب بندی سقف تیرچه یونولیت

قالب بندی سقف تیرچه یونولیت

اتصال تیرچه ها به کلاف افقی

اتصال تیرچه ها به کلاف افقی

کلاف در تراز زیر سقف

کلاف در تراز زیر سقف

هنگام اجرای کلاف سقف تدابیر لازم برای اتصال مناسب آن به تیرهای سقف اتخاذ شود
اجرای دوتکه کلاف قائم و عدم قرارگیری کلاف ها روی هم

اجرای دوتکه کلاف قائم و عدم قرارگیری کلاف ها روی هم

ََALBUM 2 - The End

ََALBUM 2 - The End

**نظر خود را اضافه کنید.**

**ارسال نظر به عنوان مهمان**

0
**نظر شما به دست مدیر خواهد رسید **
**شرایط و قوانین**.

**کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند**

ورود به سیویلرن

آخرین نظرات

**مهمان** - حمیدی
با سلام. من آموزش پروژه های ۴ طبقه بتن و فولاد ی رو نیاز داشتم با تمام فایل های مورد نیاز و محاسبات ...
سلام سال نو همگی مبارک باشه وسال خوبی داشته باشین
تشکر ویژه از مهندس امینی
بسیار خوشحالم که مراتب سپاسگزاری خودم را در ابتدای سال نو همراه با آرزوی سالی سرشار از پیروزی و بهرو...
مهندس جان هر سوالی رو در بخش مربوطه مطرح بفرماییدو
دانلود وبنار حل تست در سایت در بخش ورکشاپ ها قرا...
سلام مهندس جان
انشالله بزودی برای دانلود قرار داده میشه.
از بخش ورمشاپ ها پیگیر باشید. البته در کا...

اشتراک ايميلي در فيد سيويلرن

 برای اطلاع از آخرین محتوای سیویلرن در ایمیل خود ؛ ایمیل آدرس خود را در کادر زیر وارد نمائید.

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

 Subscribe in a reader

راه های ارتباطی با ما

ایمیل آدرس :

Info@Civilearn.com

Civilearn@gmail.com

تلفن : 

+98 912 88 76 100

مدیریت (اتیلا امینی) :

Atila.Amini1977@Gmail.Com

درباره ما

گروه آموزشی-مهندسی سیویلرن از سال 1387 با وب سایت عمرانکده آغاز کرده و تا به امروز همچنان ؛ کار خود را با نیت خدمت رسانی صادقانه و خدمات رایگان به مخاطبان و همراهانش ؛ در بستر مجازی نت دنبال کرده است.

 

logo-samandehi

گروه و کانال ما در تلگرام

  • گروه تخصصي سیویلرن  ؛ بحث و گفتگو پيرامون طراحی و محاسبات ساختمان
  • کانال سیویلرن ؛ انتشار محتواي وبسايت و درج برنامه هاي آموزشي اعم از ورکشاپها و وبينارهاي مهندسي

@Civilearn 

  • ارسال درخواست عضویت در گروه تلگرام :
  • +98 912 88 76 100
  • @Atila_Amini

**میزکار رفع اشکال جوملا**

**جلسه**

**اطلاعات پروفایل**

**حافظه استفاده شده**

**پرس وجوها از پایگاه داده ها**